Urząd Miasta i Gminy

herb_pobiedziska

Władze Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach mieści się na ul. Kościuszki 4 w Pobiedziskach. Burmistrzem Pobiedzisk jest w obecnej kadencji dr Dorota Nowacka, a zastępcą  Zbigniew Zastrożny. Na terenie gminy funkcjonują 22 sołectwa.
  Wszystkie ważne informacje dotyczące Pobiedzisk znajdziemy znajdziemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zawiera on m.in.:
 • dane kontaktowe do urzędu (nr telefonów, informacje o strukturze)
 • komunikaty,
 • dane informacyjne o władzach,
 • wyniki wyborów (samorządowych, prezydenckich, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego) oraz wyniki referendów
 • planowane inwestycje i przetargi
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wnioski, warunki zabudowy
 • wyszczególnione tereny inwestycyjne pod aktywizację gospodarczą, usługi, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz pod inwestycje mieszkaniowe
 • informacje o bieżących przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
 • zbiór materiałów instruktażowych dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i oświetlenia, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, urzędu stanu cywilnego, oświaty, pożytku publicznego, podatków i opłat lokalnych
 • zbiór dokumentów prawnych dotyczących Prawa Lokalnego
 • sprawozdania dotyczące budżetu i jego wydatkowania
 • wykaz zamówień publicznych
 

O urzędzie

Wizyta w urzędzie potrafi przyprawić o dreszcze. Już sam termin „urząd” brzmi tak niedostępnie, nieosiągalnie. Na jego dźwięk pojawia się w wielu głowach skojarzenie z mnóstwem dokumentów i formularzy, których skompletowanie i wypełnienie (tych właściwych formularzy poprawne wypełnienie) nieraz zajmuje sporo czasu i sprawia nie lada kłopot. Bywa, że człowiek w urzędzie czuje się zagubiony, potrzebuje wskazówki, przewodnika. Oszałamiają go długie korytarze z mnóstwem pokoi i ogromem tabliczek o dziwnie brzmiących napisach, inne znowuż go onieśmielają. Inaczej działają urzędy w mniejszych miastach, chociażby urząd miasta Pobiedziska. Tu i kolejki mniejsze i szybciej człowiek może stać się osobą dorosłą (skrócony czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego:)), i takie poczucie swojskości. Bo i osoba po drugiej stronie okienka bywa, że rozpozna, że jakoś bliższa się wydaje, nie za podwójnym szkłem w wielkiej sali pełnej innych okienek. O nie, tu się poczuć można wyjątkowym i dobrze zorientowanym, a po przekroczeniu progu nie grozi człowiekowi palpitacja przedsionków.